Edice o kanonickém právu

Vydáno: 9.5.2018 | Autor:

FEFORMA MANŽELSKÉHO PROCESU PODLE PAPEŽE FRANTIŠKA  - průvodce pro každého

kol. autorů

Titulní strana⇒ odborná literatura doporučená pro soudní praxi a studium kanonického práva

Jedná se o první český kompletní průvodce novým manželským kanonickým procesem, který sepsali renomovaní autoři, důvěryhodní odborníci nejen po stránce teoreticko-právní, ale i praktické. Jmenujme z nich alespoň Mons. Paola Bianchiho, předsedu Lombardského církevního soudu a významného autora mnoha odborných publikací, nebo Mons. Gian Paola Montiniho, ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Přestože je obsah této publikace vysoce kvalitní, co se týče odbornosti, jedná se o plně srozumitelný výklad pojednávané tematiky. Proto je tento teoreticko-praktický průvodce použitelný nejen pro diecézní biskupy, pracovníky církevních soudů nebo právní odborníky, ale také pro všechny, kdo pracují v pastoraci, nebo se zajímají o problematiku manželství a současného kanonického procesu.

Cena: 189 Kč 


KOMENTÁŘ K INSTRUKCI DIGNITAS CONNUBII

Klaus Lüdicke

⇒ odborná literatura doporučená pro soudní praxi a studium kanonického práva

Titulní stranaPředstavujeme pracovní vydání českého překladu odborného komentáře Klause Lüdickeho k instrukci Dignitas connubii, a to včetně českého překladu samotné instrukce. Jedná se o instrukci, která má být zachovávána diecézními a interdiecézními soudy při projednávání záležitostí neplatnosti manželství. 

Cena: 189 Kč

 

 

 

 

 


MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

MITIS ET MISERICORS IESUS

Apoštolské listy papeže Františka

⇒ dokumenty pro soudní praxi a studium kanonického práva

Titulní stranaPapež František vydal dne 8. 9. 2015 apoštolské listiny motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině, aby procesy byly rychlejší a dostupnější. Představujeme Vám dvoujazyčné vydání těchto apoštolských listů. Vedle latinského jazyka je postaven český překlad.

Cena: 80 

VYPRODÁNO!

Zpět do rubriky

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).