Edice studijních textů

Vydáno: 24.3.2017 | Autor:

STUDIUM MANŽELSTVÍ A RODINY - Papežský institut Jana Pavla II. v Římě

viz www.istitutogp2.it/dblog/

 • Alexandra Diriart - Svátost manželství a svátost kněžství
 • José Noriega, Livio Melina - Erós a agapé; svátost smíření v manželském životě
 • José Noriega - Doprovázení snoubenců cestou lásky
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství I (do r. 1987)
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství II (do r. 1996)
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství III (do současnosti) - připravuje se k vydání
 • Renzo Bonetti - Rodina jako velký dar církvi a světu
 • Giovanni Tomasi - Manželství ve světle filosofie, teologie a praxe
 • Stanislav Košč - Pomáhať láske rásť - připravuje se k vydání

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO SOUDCE - Diecézní církevní soud v Brně

viz brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/

 • Karel Orlita - Předmět sporu, změna předmětu sporu, pozice stran při projednávání záležitosti neplatnosti manželství
 • Karel Orlita - Výslechy a související úkony, úkoly soudců během dokazování při projednávání záležitosti neplatnosti manželství

STUDIJNÍ TEXTY O SLUŽBĚ EXORCISMU - Mezinárodní asociace exorcistů, česko-slovenská sekce

viz http://www.mezinarodniasociaceexorcistu.cz/

 • Adiuro te I - Exorcista a jeho asistenti
 • Adiuro te II - Ježíšova uzdravující moc, bludné nauky a praktiky (sborník z konference)
 • Adiuro te III - Příčiny a formy působení ducha zla

Zpět do rubriky

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).