Edice o zasvěceném životě

Vydáno: 13.4.2019 | Autor:

MODLÍCÍ SE SRDCE

Normy pro ženské kontemplativní komunity s komentářem

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní strana

Publikace obsahuje: český překlad Apoštolské konstituce "Vultum Dei quaerere" o ženském kontemplativním životě, český překlad prováděcí směrnice "Cor orans", český a italský text komentáře k těmto dokumentům, jehož autorem je P. Stefano Cañuto, OSA.

Cena: 180 

 

 

 

 

 


SBORNÍK TEXTŮ V - zasvěcený život a místní církev

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaPátá část "aktuálních otázek" se věnuje tématu zasvěceného života ve vztahu k místní církvi. Autoři P. Agostino Montan, P. José Antonio Arana a S. Michaela Pitterová pojednávají o historickém kontextu rozvoje zasvěceného života, o vztahu institutů a diecézního biskupa, jakož i podřízenosti biskupovi a řeholnímu představenému s ohledem na apoštolát jednotlivých institutů. Jeden z příspěvků je věnován vztahu mezi zasvěcenými osobami a laiky a jiný bratrskému životu v komunitě.  

Předmluva

Cena: 250 

 


 SBORNÍK TEXTŮ IV - disciplinární otázky

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaČtvrtá část "aktuálních otázek" se zbývá disciplinárními postupy, právy a povinnostmi. Kromě příspěvků ohledně odloučení členů z institutů, ohledně povinností institutu vůči odešlému členu ve sborníku naleznete také texty věnující se právům a povinnostem představených a členů institutů. V neposlední řadě obsahuje sborník překlad instrukce Služba autority a poslušnost s komentářem. Autory příspěvků jsou P. Waldemar Barszcz a P. Dariusz Borek, kanonisté a odborníci na danou problematiku.

Předmluva

Cena: 250 

 

 


SBORNÍK TEXTŮ III - majetkové právo

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaTřetí část "aktuálních otázek" se zbývá majetkovým právem institutů zasvěceného života a společností apoštolského života, jakož i jeho správou. Sborník obsahuje cenné příspěvky od pracovníků Kongregace pro instituty zasvěceného života (IZŽ) a společnosti apoštolského života (SAŽ), kterým je známa tamní praxe. Jedná se o P. Agostina Montana (konzultora kongregace) a S. M. Annunziatu Remossi (úřednici kongregace). Situaci v ČR ozřejmuje Jakub Kříž. Součástí sborníku je poselství Svatého otce Františka o "Hospodaření s církevním majetkem IZŽ a SAŽ ve službě humanuma poslání církve" a orientační směrnice pro hospodaření s majetkem IZŽ a SAŽ vydaná kongregací.

Předmluva

Cena: 250 


SBORNÍK TEXTŮ II - formace

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaDruhá část "aktuálních otázek" se zbývá psychologickým poradenstvím a rozlišováním ve formaci. Ve sborníku naleznete úvahy z pozice kanonického práva, jakož i psychologie. Hlavními tématy byla formace řeholníků, případy homosexuality a způsoby řešení a pastorační péče o členy řeholních komunit. Autory textů jsou P. Amadeo Cencini, P. Sebastiano Paiolla a P. Waldemar Barszcz a P. M. J. Jesu Pudumai Doss. Součástí publikace je Instrukce o kritériích pro rozlišování povolání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti s jejich přijetím do semináře a připuštěním ke svátosti svěcení, vydaná Kongregací pro katolickou výchovu. 

Předmluva

Cena: 250 


SBORNÍK TEXTŮ I - zakládání, rušení, formy

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaPředstavujeme Vám sborník sestavený z přednášek odborníků na řeholní právo. V tomto "prvním díle" naleznete text od sekretáře Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, Josého Rodrígueze Carballa, jakož i vedoucího odboru téže kongregace P. Leonella Leidiho. Součástí je také příspěvek ředitele institutu kanonického práva z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, P. Ambrozyho Skorupy. Vydaný sborník je zaměřen na kanonické formy zasvěceného života, příčemž tematicky pojednává nejprve o praxi kongregace a následně o zakládání, rušení, spojování institutů, o jejich exempci a autonomii.

Předmluva

Cena: 250 

Zpět do rubriky

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).