Knižní publikace

Modlící se srdce

Normy pro ženské kontemplativní komunity s komentářem

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní strana

Publikace obsahuje: český překlad Apoštolské konstituce "Vultum Dei quaerere" o ženském kontemplativním životě, český překlad prováděcí směrnice "Cor orans", český a italský text komentáře k těmto dokumentům, jehož autorem je P. Stefano Cañuto, OSA.

Cena: 180 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 

 

 

 


Sborník ze Studia aktuálních otázek zasvěceného života V

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaPátá část "aktuálních otázek" se věnuje tématu zasvěceného života ve vztahu k místní církvi. Autoři P. Agostino Montan, P. José Antonio Arana a S. Michaela Pitterová pojednávají o historickém kontextu rozvoje zasvěceného života, o vztahu institutů a diecézního biskupa, jakož i podřízenosti biskupovi a řeholnímu představenému s ohledem na apoštolát jednotlivých institutů. Jeden z příspěvků je věnován vztahu mezi zasvěcenými osobami a laiky a jiný bratrskému životu v komunitě.  

Předmluva

Cena: 250 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 


Sborník ze Studia aktuálních otázek zasvěceného života IV

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaČtvrtá část "aktuálních otázek" se zbývá disciplinárními postupy, právy a povinnostmi. Kromě příspěvků ohledně odloučení členů z institutů, ohledně povinností institutu vůči odešlému členu ve sborníku naleznete také texty věnující se právům a povinnostem představených a členů institutů. V neposlední řadě obsahuje sborník překlad instrukce Služba autority a poslušnost s komentářem. Autory příspěvků jsou P. Waldemar Barszcz a P. Dariusz Borek, kanonisté a odborníci na danou problematiku.

Předmluva

Cena: 250 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 

 


Kol. autorů - PRVNÍ ROKY MANŽELSTVÍ

⇒ odborná literatura doporučená pro studium manželství a rodiny

Titulní stranaÚtlá kniha je pomůckou pro pastorační doprovázení v krásném, avšak náročném období prvních let po uzavření manželství. Nepochybně se jedná o velmi delikátní období, v němž se odehrává celá řada změn a kdy se manželé učí sdílet svůj čas a dělit se o společný prostor, a to jak mezi sebou vzájemně, tak se svými dětmi. To vše vyžaduje notnou dávku zralosti a ochotu k sebedarování. Na této cestě není možné ponechat manželské páry osamocené a nelze počítat jen s jejich lidskými silami a ododláním. Pastorační doprovázení se nesmí omezovat na analýzu problémů a na hledání jejich řešení, neboť povoláním církve je zjevovat rodině, že je možné a krásné budovat rodinný život na pevné skále osobního společenství, které je darem Božím.

Cena: 130 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


Sborník ze Studia aktuálních otázek zasvěceného života III

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaTřetí část "aktuálních otázek" se zbývá majetkovým právem institutů zasvěceného života a společností apoštolského života, jakož i jeho správou. Sborník obsahuje cenné příspěvky od pracovníků Kongregace pro instituty zasvěceného života (IZŽ) a společnosti apoštolského života (SAŽ), kterým je známa tamní praxe. Jedná se o P. Agostina Montana (konzultora kongregace) a S. M. Annunziatu Remossi (úřednici kongregace). Situaci v ČR ozřejmuje Jakub Kříž. Součástí sborníku je poselství Svatého otce Františka o "Hospodaření s církevním majetkem IZŽ a SAŽ ve službě humanum a poslání církve" a orientační směrnice pro hospodaření s majetkem IZŽ a SAŽ vydaná kongregací.

Předmluva

Cena: 250 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


Sborník ze Studia aktuálních otázek zasvěceného života II

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaDruhá část "aktuálních otázek" se zbývá psychologickým poradenstvím a rozlišováním ve formaci. Ve sborníku naleznete úvahy z pozice kanonického práva, jakož i psychologie. Hlavními tématy byla formace řeholníků, případy homosexuality a způsoby řešení a pastorační péče o členy řeholních komunit. Autory textů jsou P. Amadeo Cencini, P. Sebastiano Paiolla a P. Waldemar Barszcz a P. M. J. Jesu Pudumai Doss. Součástí publikace je Instrukce o kritériích pro rozlišování povolání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti s jejich přijetím do semináře a připuštěním ke svátosti svěcení, vydaná Kongregací pro katolickou výchovu. 

Předmluva

Cena: 250 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


Sborník ze Studia aktuálních otázek zasvěceného života I

⇒ odborná literatura z oblasti řeholního práva

Titulní stranaPředstavujeme Vám sborník sestavený z přednášek odborníků na řeholní právo. V tomto "prvním díle" naleznete text od sekretáře Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, Josého Rodrígueze Carballa, jakož i vedoucího odboru téže kongregace P. Leonella Leidiho. Součástí je také příspěvek ředitele institutu kanonického práva z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, P. Ambrozyho Skorupy. Vydaný sborník je zaměřen na kanonické formy zasvěceného života, příčemž tematicky pojednává nejprve o praxi kongregace a následně o zakládání, rušení, spojování institutů, o jejich exempci a autonomii.

Předmluva

Cena: 250 

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


J. Granados, S. Kampowski, J. J. Pérez-Soba – Nová pastorační péče o rodiny, Průvodce podle Amoris laetitia

literatura doporučená pro duchovní pastýře i věřící a pro studium manželství a rodiny

Titulní stranaNový průvodce pastorací rodin vychází z apoštolské exhortace Amoris laetitia v kontextu s předchozí stále platnou naukou katolické církve. Jejími autory jsou významní profesoři Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Snaží se odpovědět na praktické otázky, které posynodální exhortace věřícím, jakož i duchovním pastýřům otevřela a nabízí spolehlivé směrnice pro působení v pastorační oblasti, která má pro život církve zásadní význam.

Cena: 189 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 


Reforma manželského procesu podle papeže Františka (Průvodce pro každého)

Titulní strana⇒ odborná literatura doporučená pro soudní praxi a studium kanonického práva

Jedná se o první český kompletní průvodce novým manželským kanonickým procesem, který sepsali renomovaní autoři, důvěryhodní odborníci nejen po stránce teoreticko-právní, ale i praktické. Jmenujme z nich alespoň Mons. Paola Bianchiho, předsedu Lombardského církevního soudu a významného autora mnoha odborných publikací, nebo Mons. Gian Paola Montiniho, ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Přestože je obsah této publikace vysoce kvalitní, co se týče odbornosti, jedná se o plně srozumitelný výklad pojednávané tematiky. Proto je tento teoreticko-praktický průvodce použitelný nejen pro diecézní biskupy, pracovníky církevních soudů nebo právní odborníky, ale také pro všechny, kdo pracují v pastoraci, nebo se zajímají o problematiku manželství a současného kanonického procesu.

Cena: 189 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


Juan José Pérez-Soba - Pastorační péče o rodiny

⇒ odborná literatura doporučená pro studium manželství a rodiny

Titulní stranaPředstavujeme Vám naši publikaci Pastorační péče o rodiny, která je věnovaná zejména jejím teologickým aspektům. Autor Juan José Peréz-Soba, jeden z profesorů Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny, v ní hledá odpověď na otázku, oč se má pastorace rodin opírat a k čemu má směřovat. Kromě analýzy základních pojmů užívaných jak v církvi, tak v sekulárním prostředí, které je věnován značný prostor, zejména z důvodu, že některá nedorozumění a významové posuny mohou snižovat či dokonce eliminovat účinnost pastorační péče církve o manželství a rodiny, se publikace nevyhýbá ani dosud poměrně málo zpracované tématice přístupu církve k těm, kdo žijí v neregulérní osobní nebo partnerské situaci. 

V oblasti kritérií, kterými by se tato oblast pastorace měla řídit, upozorňuje autor zejména na dva nedostatky - na omezení rozsahu péče o rodiny pouze na bezprostřední přípravu snoubenců na manželství, a na nahodilé, ode všech souvislostí oproštěné "hašení problémů".

Cena: 220 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com


Livio Melina - Skála a dům

⇒ odborná literatura doporučená pro studium manželství a rodiny

Titulní stranaDalší publikací věnující se manželské problematice je kniha italského autora Livia Meliny Skála a dům s podtitulem Život společnosti, obecné dobro a rodina. Kniha, která rozebírá lásku a manželství si za svoje motto bere citát emeritního papeže Benedikta XVI.:

"Jedině skála totální a neodvolatelné lásky mezi mužem a ženou se může stát základem pro budování společnosti, která bude domovem pro každého člověka." 

Cena: 220 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 

 

 


Klaus Lüdicke - Komentář k Instrukci Dignitas Connubii

⇒ odborná literatura doporučená pro soudní praxi a studium kanonického práva

Titulní stranaPředstavujeme pracovní vydání českého překladu odborného komentáře Klause Lüdickeho k instrukci Dignitas connubii, a to včetně českého překladu samotné instrukce. Jedná se o instrukci, která má být zachovávána diecézními a interdiecézními soudy při projednávání záležitostí neplatnosti manželství. 

Cena: 189 Kč

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

 

 

 

 


Apoštolské listy papeže Františka - Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et Misericors Iesus

⇒ dokumenty pro soudní praxi a studium kanonického práva

Titulní stranaPapež František vydal dne 8. 9. 2015 apoštolské listiny motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině, aby procesy byly rychlejší a dostupnější. Představujeme Vám dvoujazyčné vydání těchto apoštolských listů. Vedle latinského jazyka je postaven český překlad.

Cena: 80 

VYPRODÁNO!

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).