Konference o manželství

KONFERENCE O PASTORACI MANŽELŮ 29.dubna - 1. května 2019 - V R A N O V  U  B R N A

M o n s . R e n z o  B o n e t t i 
 
Program:
 
Pondělí
 
8.00 Snídaně
 
9.00–10.30 Přednáška I Obsah pastorace rodin. Pastorace rodin a její vývoj; nauka II. vatikánského koncilu o rodině
 
10.30 Přestávka
 
11.00–12.30 Přednáška II Svátost manželství: specifické poslání manželů v církvi a ve společnosti. Poslání manželů, které vychází z milosti svátosti; konkrétní příklady ze života
 
12.35 Oběd
 
14.00–15.30 Přednáška III Kněží a manželé v poslání církve. Komplementarita poslání kněží a manželů; specifická
subjektivita manželů
 
16.00 Společný čas ke sdílení procházkou okolo Vranova
 
18.00 Mše svatá s nešporami
 
19.00 Večeře
 
Úterý
 
7.30 Mše svatá s ranními chválami
 
8.15 Snídaně
 
9.00–10.30 Přednáška IV Příprava snoubenců na povolání manželů. Různé způsoby příprav snoubenců
 
10.30 Přestávka
 
11.00–12.30 Přednáška V Rodina jako subjekt evangelizace. Konkrétní zkušenosti rodin účastnících se evangelizace;
rodina a její včlenění do sociálních vztahů
 
12.30 – 13.00 Účinná pomoc manželstvím v krizi. S. M. Františka Elena Sebíňová, CSC, konzultorka u církevního soudu
 
13.00 Oběd
 
14.00–15.30 Přednáška VI Spiritualita manželů pramenící ze svátosti manželství. Spiritualita manželů promítnutá v přípravách na manželství
 
16.00 Workshop – skupinová práce. Sdílení zájemců ve skupinách s Mons. R. Bonettim a s S.M. F. Sebíňovou
 
18.00 Večeře na zahradě – opékání u táboráku.
 
Program konference tímto pro veřejnost končí, studenti SMR pokračují, případní zájemci se mohou také účastnit
 
Středa
 
7.30 Mše svatá s ranními chválami
 
8.15 Snídaně
 
9.00–10.30 Přednáška VII Doprovázení manželů v různých životních podmínkách
 
10.30 Přestávka
 
11.00–12.30 Přednáška VIII Rodiče - první vychovatelé dětí ve víře 
 
12.35 Oběd
 
Program pro studenty SMR vrámci výuky ukončen.
 

14.00–15.30 Workshop – sdílení ve skupinách pro zájemce o přednesené tématice

Přihlašovat se můžete zde
 

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).