Naše publikace

Časopis Adnotatio iurisprudentiae

Vydáno: 13.4.2019

Akademie kanonického práva spolu s Diecézním církevním soudem brněnské diecéze vydává časopis Adnotatio iurisprudentiae. Toto periodikum se zabývá nejen kanonickou naukou a autentickou interpretací kánonů, ale především judikaturou církevního soudnictví. Privilegované místo v oblasti církevní judikatury má jurisprudence Tribunálu římské roty, která je závazná pro rozhodování nižších soudů. Proto publikujeme překlady rozsudků a rozhodnutí Tribunálu římské roty i Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Dále pak časopis přináší překlady papežských promluv k soudcům apoštolských tribunálů. Obsahuje nejen překladové studie, ale také původní příspěvky domácích autorů. Každé vydání je obvykle zaměřeno na jedno ústřední téma. Časopis vychází se schválením Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského (v Brně, 12. května 2011, Ep/426/11).

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

Vydávání tohoto periodika můžete podpořit darem zaslaným na účet 2973758319/0800 (VS: 111105). 

Edice o zasvěceném životě

Vydáno: 13.4.2019

Zdrojem obsahu textů knih o zasvěceném životě je "Studium aktuálních otázek zasvěceného života" pořádné v letech 2016-2019 a z uspořádaných mezinárních konferencí o zasvěceném životě. Autory textů jsou převážně úředníci Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života nebo jiných dikasterií. Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

Edice o manželství a rodině

Vydáno: 13.4.2019

Knihy pocházejí z Papežského telogického institutu Jana Pavla II pro vědní obory o manželství a rodině v Římě. Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

Edice o kanonickém právu

Vydáno: 9.5.2018

Apoštolské listy papeže Františka, normy a instrukce, komentáře.

Objednávky: knihy.akp[zavináč]gmail.com

Edice studijních textů

Vydáno: 24.3.2017

V rámci probíhajících studijních kurzů pořádaných akademií jsou publikovány texty odborných přednášek nebo skripta pro potřebu posluchačů a výuku. V případě zájmu o některou uvedenou neveřejnou publikaci se obraťte e-mailem na: knihy.akp[zavináč]gmail.com.

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).