Studijní texty

V rámci probíhajících studijních kurzů pořádaných akademií jsou publikovány texty odborných přednášek nebo skripta pro potřebu posluchačů a výuku. V případě zájmu o některou níže uvedenou neveřejnou publikaci se obraťte e-mailem na: knihy.akp /zavináč/ gmail.com.

STUDIUM MANŽELSTVÍ A RODINY - Papežský institut Jana Pavla II. v Římě

viz www.istitutogp2.it/dblog/

  • Alexandra Diriart - Svátost manželství a svátost kněžství
  • José Noriega, Livio Melina - Erós a agapé; svátost smíření v manželském životě
  • José Noriega - Doprovázení snoubenců cestou lásky

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO SOUDCE - Diecézní církevní soud v Brně

viz brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/

  • Karel Orlita - Předmět sporu, změna předmětu sporu, pozice stran při projednávání záležitosti neplatnosti manželství
  • Karel Orlita - Výslechy a související úkony, úkoly soudců během dokazování při projednávání záležitosti neplatnosti manželství

STUDIJNÍ TEXTY O SLUŽBĚ EXORCISMU - Mezinárodní asociace exorcistů, česko-slovenská sekce

viz http://www.mezinarodniasociaceexorcistu.cz/

  • Adiuro te I - Exorcista a jeho asistenti
  • Adiuro te II - Ježíšova uzdravující moc, bludné nauky a praktiky (sborník z konference)
  • Adiuro te III - Příčiny a formy působení ducha zla
Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).