Studium manželství a rodiny

 Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin. Cílem studia je prohloubení vědomí důležitosti rodiny, na což se zaměřovala poslední biskupská synoda a papež František, který podnítil reformu církevní služby rodině. Tato reforma nejenže žádá procesní změny v rámci církevního soudnictví, ale také pastorační podporu věřícím, kteří se octli v těžkých životních situacích, což se má realizovat doprovázením lidí a pastorační péčí o ně v rámci církevního společenství. Správné porozumění reformě a její aplikaci vyžaduje objasnění právních a teologických principů, jakož i nového pastoračního přístupu. Záměrem pořádání tohoto studia je poskytnutí pomoci při utváření kultury rodiny v dnešní společnosti, posílení manželské a rodinné spirituality a pomoc při objevování povolání ke svatosti manželů. Spolupracující papežský institut, který založil sv. Jan Pavel II. 13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má cíl dát rodinné pastoraci filosofickou a teologickou podporu, která bude schopná reagovat proti ateistické a materialistické vizi společnosti a nabídnout studentům kvalitní specifickou přípravu. Účastníci studia jsou podle smlouvy s Papežským institutem Jana Pavla II. jeho právoplatnými studenty. Garantem studia v Brně je diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle a studijní plán je spoluvytvářen partnerským institutem v Římě.

Organizačně: začlenění pod Akademii kanonického práva
 
Výstup: diplom v rodinné pastoraci (vydává Papežský institut)
 
Místo konání: Duchovní centrum Vranov u Brna

 Zahájení dalšího studijního kurzuříjen 2019 (cyklus "A")

 

Studijní program 2018/2019

TRVALÁ FORMACE V RODINNÉ PASTORACI III

Hlavní téma: Rodina jako základ společnosti

 

 

datum

téma

přednášející

1.

8.–9. říjen

Teologická antropologie

M. VALÁBEK

 

Dialog na otázku „Co je člověk?“, reflexe jednoty přirozenosti a milosti prvotního stavu člověka, porušenost vztahu s Bohem a k ostatním lidem skrze hřích, zkušenost utrpení a smrti a naděje na úplné vykoupení.

2.

12.–13. listopad

Základy sociologie               Úvod do sociální nauky církve

M. ŠMIDOVÁ; J. ŽUFFA

 

Jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému...

3.

10.–11. prosinec

Rodina – sociální subjekt Rodina a sociální nauka církve

S. KOŠČ

 

Církev vnímá rodinu jako první přirozené společenství, které má ústřední postavení ve společnosti. V rodině se člověk může rozvíjet, učí se poznávat druhé a sebe sama, učí se poznávat materiální a duchovní hodnoty, učí se poznávat Boha.

4.

21. –22. leden

Spiritualita manželství Manželský obřad

R. KUCHARČÍK; R. TICHÝ

 

Teologie těla, láska, sexualita z křesťanského pohledu. Manželská spiritualita znamená cestu k životu s Bohem v manželství. Posvátnost manželství. Liturgie manželského obřadu.

5.

18.–19. únor

 

Manželství v civilním právu

Pedagogika

I. KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ

P. LAZÁREK; M. FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ

 

Manželství je trvalé společenstvím muže a ženy založeném zákonem stanoveným způsobem. Přednášky z pedagogiky představí základní zlomové okamžiky výchovy se zřetelem na současnou pedagogiku a psychologii. Další část přednášky bude zaměřena na pedagogiku Marie Montessori.

6.

11.–12. březen

 

Filosofie rodiny

Písmo svaté

G. TOMASI

B. HORÁK

 

Principy rodiny a její historické kořeny. Poslání a filosofie rodiny. Vztahy v rodině a ve společnosti. Ohrožení rodiny v dnešním světě. Rodina jako základní buňka společnosti. Rodina jako domácí církev.

7.

30. březen

29. březen

Brno Petrov 9

Psychologie manželského života

G. VAITOSKA

 

Šťastné manželství znamená delší a zdravější život. O funkční manželství je třeba pečovat. Role mužů a žen v manželství. Očekávání mužů a žen. Rodinné a manželské mýty. Výběr partnera. Emoce. Manželská láska.

8.

29/30.4.–1. květen

Pastorace manželů a rodin

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).