Studium kanonického práva

Studium kanonického práva v brněnské diecézi

Oznamujeme, že studium se pro nedostatek přihlášených v roce 2018 nebude konat. Otevření ročníku se chystá na podzim 2019. Chcete-li, aby se studium realizovalo, pošlete přihlášku.

Akademie kanonického práva od října 2012 spolupracovala na studijním programu Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu (KUL) ve specializaci církevního práva. Jednalo se o distanční čtyřleté postgraduální studium. V červnu 2016 bylo studium úspěšně ukončeno a absolventi z ČR a SR získali po složení licenciátní zkoušky titul licenciáta kanonického práva (ICLic.). Rádi bychom otevřeli nový ročník, což je ovšem závislé na dostatečném počtu přihlášených uchazečů.

Pokud máte zájem o studium, přihlaste se jako zájemce - viz předběžná elektronická přihláška vpravo v menu. Na základě Vámi zaslané přihlášky Vás budeme kontaktovat.

Je-li Vaše rozhodnutí studovat kanonické právo prostřednictvím akademie již nyní pevné, stáhněte si oficiální přihlášku (pro kleriky / pro laiky) a vyplněnou a podepsanou (včetně příloh) ji zašlete na adresu akademie.

Studium se řídí programem katolické univerzity (viz http://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=1900&op=2) a v případě dostatečného počtu uchazečů z ČR a SR bude realizováno každý měsíc jako několikadenní intenzivní studium na Vranově u Brna. Předpokládané poplatky za semestr studia: cca. 12.000 Kč (univerzitě) a 4.000 (organizační poplatek). Organizátoři budou usilovat o dojednání nižší platby univerzitě.

Další informace na e-mailu: akademie.prava[zavináč]gmail.com


IV. symposium kanonického práva je posunuto na 8.-11. září 2019. Můžete si rezervovat tento termín.

I. symposium kanonického práva (2013)

První symposium kanonického práva na Vranově u Brna se konalo ve dnech 6.–9. 10. 2013. Přítomných bylo přes 100 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Ruska. Cílem symposia bylo představit pracovníkům církevních soudů a studentům papežské Katolické Univerzity v Lublinu hlavní směry rozvoje během posledních let v oblasti normativní, doktrinální a jurisprudenční, a to v řízeních ohledně prohlášení neplatnosti manželství a v dalších aktivitách tribunálů. O tomto symposiu můžete shlédnout reportáž televize kliknutím na odkaz v rubrice "Z minulého dění" na pravém okraji webové stránky. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 1.

II. symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2015)

Ve dnech 20.–23. září 2015 připravila Akademie kanonického práva II. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposium, které bylo pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho bylo odpovědí na podněty papeže Františka, týkající se procesní reformy, a zabývalo se těmito tématy: a) urychlení procesu nulity manželství; b) svátostná důstojnost manželství; c) ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného procesu; to vše nikoli pouze na rovině teoretické, nýbrž i praktické. Část symposia byla věnována práci s kauzou neplatnosti manželství podle kanonického důvodu „omyl co do svátostné důstojnosti manželství“. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 2.

III. symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2017)

Ve dnech 17.–20. září 2017 se konalo III. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposiu, které bylo pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, dal významnou podporu svou předsednickou účastí J. Em. kard. Francesco Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty. Hlavním tématem bylo administrativní řízení vedené za účelem ochrany práv věřících a předchozí fáze řízení projednávajících platnost manželství. Texty přednášek budou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 4. Příští symposium, které má za cíl reflektovat aktuální tematiku, je plánováno na podzim roku 2019.

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).