Studium kanonického práva

 Studium kanonického práva v brněnské diecézi

Akademie kanonického práva od října 2012 spolupracovala na studijním programu papežské Katolické univerzity v Lublinu (KUL) ve specializaci církevního práva. Jednalo se o distanční čtyřleté postgraduální studium. V červnu 2016 bylo studium úspěšně ukončeno a absolventi z ČR a SR získali po složení licenciátní zkoušky titul licenciáta kanonického práva (ICLic.). Rádi bychom otevřeli notý ročník, což je ovšem závislé na dostatečném počtu přihlášených uchazečů.

Pokud máte zájem o studium, přihlaste se jako zájemce - viz předběžná elektronická přihláška vpravo v menu. Na základě většího počtu zájemců začne akademie domlouvat realizaci studia s katolickou univerzitou.

Studium se řídí programem katolické univerzity (viz http://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=1900&op=2) a v případě dostatečného počtu uchazečů z ČR a SR bude realizováno každý měsíc jako několikadenní intenzivní studium na Vranově u Brna. Předpokládané poplatky za semestr studia: cca. 12.000 Kč (univerzitě) a 4.000 (organizační poplatek).

Je-li Vaše rozhodnutí studovat kanonické právo prostřednictvím akademie již nyní pevné, stáhněte si oficiální přihlášku (pro kleriky / pro laiky) a vyplněnou a podepsanou (včetně příloh) ji zašlete na adresu akademie.

Akademie nyní organizuje specializovaná studia v oborech Nauka o rodině a Aktuální otázky zasvěceného života, proto počítáme výhledově se zahájením studia kanonického práva na podzim 2018, bude-li dostatek přihlášených zájemců. 

V tuto chvíli vás srdečně zveme na III. symposium kanonického práva ve dnech 17.20. září 2017. Program a přihláška jsou již na těchto stránkách uveřejněny.


I. Symposium kanonického práva (2013)

První symposium kanonického práva na Vranově u Brna se konalo ve dnech 6.–9. 10. 2013. Přítomných bylo přes 100 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Ruska. Cílem symposia bylo představit pracovníkům církevních soudů a studentům papežské Katolické Univerzity v Lublinu hlavní směry rozvoje během posledních let v oblasti normativní, doktrinální a jurisprudenční, a to v řízeních ohledně prohlášení neplatnosti manželství a v dalších aktivitách tribunálů. O tomto symposiu můžete shlédnout reportáž televize kliknutím na odkaz v rubrice "Z minulého dění" na pravém okraji webové stránky. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 1. Vzhledem ke kladnému hodnocení symposia účastníky, chystá Akademie kanonického práva další ročník symposia, a to v roce 2015.

II. Symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2015)

Ve dnech 20.–23. září 2015 připravila Akademie kanonického práva II. Symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposium, které bylo pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho bylo odpovědí na podněty papeže Františka, týkající se procesní reformy, a zabývalo se těmito tématy: a) urychlení procesu nulity manželství; b) svátostná důstojnost manželství; c) ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného procesu; to vše nikoli pouze na rovině teoretické, nýbrž i praktické. Část symposia byla věnována práci s kauzou neplatnosti manželství podle kanonického důvodu „omyl co do svátostné důstojnosti manželství“. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 2.

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).