Studium kanonického práva

Studium kanonického práva v brněnské diecézi

Akademie kanonického práva otvírá Diplomové studium manželského práva. Jedná se o trimestrální studijní program kanonického práva, organizovaný ve spolupráci s papežskými univerzitami, který má připravit pracovníky v pastoraci (kněze, laiky), aby mohli účinně pomáhat věřícím, jejichž manželství je zasaženo vážnou krizí, hrozí jim rozvod nebo ho již absolvovali, nebo žijí v neregulérních životních podmínkách, takže nemohou přijímat svátosti, přestože by si to přáli. Studium je odpovědí na výzvy papeže Františka, který žádá, aby se věřící v těžkých situacích měli na koho obrátit, a aby jim mohlo být účinně pomáháno a mohli být zároveň doprovázeni na své cestě víry. Studium je koncipováno jako paralelně probíhající program pro konzultory II. stupně a konzultory III. stupně (viz Instrukce Novis postulatis, 29 aprile 2018).

Místo realizace studia: Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov u Brna

Začátek studia: leden 2020

Ukončení: červen 2021

A) Diplomové studium manželského práva – II. stupně

Cílem je formace konzultorů, kteří již tvoří nebo mají vytvořit v diecézích stabilní strukturu, aby se na ně mohli věřící obracet a nalézt pastorační, právní a psychologickou pomoc. Mají pomáhat zvláště manželům, jejichž vztah je vystaven obtížím, nebo je poznamenán separací či rozvodem. Získáním diplomu není udělen akademický titul (Veritatis gaudium, čl. 41).

Požadavky pro přijetí uchazečů

  • maturita nebo již získaný akademický titul
  • doporučení ordináře (u duchovních), doporučení vlastního faráře (u laiků)
  • přihláška ke studiu (formát PDFformát DOC), souhlas GDPR

Poplatky

4.000 Kč za semestr + samostatná úhrada ubytování a stravování

Požadavky pro získání diplomu

  • složení všech průběžných zkoušek
  • odevzdání písemné práce (cca. 10 str)
  • závěrečná zkouška

B) Diplomové studium manželského práva – III. stupně

Studium je určeno pro teology a civilní právníky, kteří působí v církevních strukturách a má sloužit k jejich formaci a prohloubení vzdělání. Získáním diplomu není udělen akademický titul (Veritatis gaudium, čl. 41). Úspěšní absolventi budou moci s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním programu.

Požadavky pro přijetí

Poplatky

4.000 Kč za semestr + samostatná úhrada ubytování a stravování

Požadavky pro získání diplomu

  • složení všech průběžných zkoušek
  • odevzdání písemné práce (cca. 20 str)
  • závěrečná zkouška

Studijní program: studijní okruhy a předměty budou upřesněny

C) Studium manželského práva – licenciát

Studium náváže na diplomové studium manželského práva - III. stupně, jelikož úspěšní absolventi budou moci s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním programu. 

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).