Symposium kanonického práva

Program symposia 2019 - témata přednášek

8. 9. neděle

 • Dějinné prvky ohledně formulace kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciace

Ondrej Marek, advokát Římské roty


9. 9. pondělí

 • Aplikační zkušenost z Mitis iudex podle Papežské rady pro legislativní texty a perspektivy reformy manželského práva

Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretář Papežské rady pro legislativní texty

 • Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie ve smyslu klinickém a kanonickém, závažnost anomálie

Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda lombardského církevního soudu

 • Vada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost

Donatella Saroglia, rotální advokátka a stálá patronka lombardského církevního soudu

 • Podstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout (předešlost, trvalost, relativnost)

Mons. Paolo Bianchi


10. 9. úterý

 • Poruchy sexuality a neplatnost manželství

Francesco Catozzella, profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě a advokát Římské roty

 • Vypracování psychologického–psychiatrického znalecké-ho posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat  pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí

Cesare Maria Cornaggia, psychiatr při lombardském soudu

 • Praktický případ a working team
 • Vyhodnocení závěrů z práce ve skupinách a moderovaná diskuse

11. 9. středa

 • Jurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucí z každoročních relací

Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské signatury

 • Zákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůso-bilosti: uložení a snětí

Mons. Mauro Bucciero, soudní vikář sardského interdiecézního soudu

 

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).